سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

محو صیهونیست ها در فضای مجازی با انتفاضه ای رسانه ی

  

  فضای مجازی را وارد  فاز جدیدی از دفاع کنیم و در فضای مجازی نفس صهیونیسم بین اللمل را بگیریم می شود می توانیم قدرت رژیم صهیونیستی یک تصویر ساخته شده ای رسانه ای است . با قدرت رسانه های مجازی افکار عمومی را شکل دهیم و محو صهیونیست ها را در فضای مجازی با قدرت رسانه های مجازی کلید  بزنیم

 

 

یقنا امروز همه افراد اهم  از افراد با سواد رسانه ای بالا و مخاطبان عام رسانه ها بدلیل قرار گرفتن در فضای پر التهاب و تاثیر گزاز بعداز انتخابات و همچنین فرایندها ی رسانه ای که در ان ایام به واسطه عملکرد رسانه ها شکل گرفته اشنا شده ایم و دیگر نیاز به توضیح بر اهمیت رسانه ها در چالش ها و همچنین گرداب ها ی اجتماعی نیست.

اما بهره برداری ما در این عرصه مجازی نیابد فقط مبتنی بر تئوری ها و نظریه های دانشمندان علوم ارتباطات و رسانه های  دهکده جهانی باشد.باید بکوشیم با همان تاکتیک مبتنی بر دین اسلام وارد عرصه مجازی بین الملل شویم.

و می شود زیرا همان گونه که متعقد هستیم.  دین اسلام کامل ترین برنامه و قانون زندگی بشری است.

اما محور بحث با توجه به کاربران فراوان فضای مجازی و و بلاگ نویسان

همان طور که ملت ایران پرچم دار دفاع از مظلومین به خصوص ملت فلسطین است  در عرصه مجازی باید پویا تر و تاکتیکی تر وارد انتفاضه ای رسانه ای شویم .رسانه ها را وارد فاز جدیدی کنیم و  در فضای مجازی نفس صهیونیسم بین اللملی را بگیریم.قدرت رژیم اشغال گر قدس یک تصویر رسانه ای است .

 با توجه به شرایط حاکم بر دولت های عربی انتفاضه رسانه ای باید از ایران شروع شود و حق هم همین است .و  وبلاگ نویس های حرفه ای و ارزشی  توئم با سواد رسانه ای خط شکن این عرصه از انتفاضه ای رسانه ای هستند .هر وبلاگ همچون یک سلاح مقاومت حزب الله است در دست ما جوانان ایرانی و هدف ما فروپاشی امپرالیسم صهیونیست بین المللی است.که بر اقتصاد و فرهنگ جهانی سیطره دارد.که جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ در همین چارچوب است که شبکه های ارتباطی بین اللملی با هدف تغییر ذائقه بشری فعال هستند در کوتاه مدت بازخورد را همچنان که پیش بینی کرده اند دریافت کنند مخاطبان را همراه می کنند اما ذائقه ای فطری بشری که در ان نهان است مبتنی بر ارزش های الهی است .

 باید در مقابل یک سایت صهیونیستی چند ده و بلاگ و وب سایت اسلامی با تاکتیک ها ی ارتباطی با محوریت اگاهی بخشی به تاثیر و ترغیب و اقناع مخاطبان منطقه ای و جهانی باشد.جهانی می اندیشیم و منطقه ای عمل  می کنیم و با توجه به مبانی پوچ سکولاریسم که حاکم بر فرایند های ارتباطات رسانه های غربی و غرب زده است باید منتظر باشیم تا بحرانی همچون شبیه بحران اقتصاد جهانی دامن الگو های و شبکه های  ارتباطی  انها را فرا بگیرد . و غول های رسانه ای و امپرالیسم خبری سرمایه داری به بحران ارتباطی در مخاطبان در جهان بر خورد خواهند کرد

در عصری که منبع پیام می تواند خود را مخفی کند .دیگر نمی شود مخاطبان پراکنده و ناهمگون را مخفی کرد پس مخاطبان رسانه ای انها در تیر رس رسانه ای ما نیز هستند .گرچه امکانات ما محدود است اما مگر در دفاع مقدس اینگونه نبود پس امکانات فنی لازم و مهم است اما کسانی که دکمه ها را فشار می دهند مهمترند چون تکنولوژی به  خودی خود نمی تواند تولید محتوا کند یعنی خوراک رسانه که برای افکار عمومی تدارک دیده می شود از امکانات  اگر مهمتر نباشد کمتر هم نیست

و اما اکنون ما  در کانال های ارتباطی اختلال (پارازیت)ایجاد می کنیم  باید رو به جلو حرکت کنیم و کانال های خود را جایگزین پارازیت ها کنیم (با توجه به نیاز روز مخاطبان جمعی )کانال ربای کنیم یعنی تولید مبتنی بر نیاز  جمعی

دشمن اشکار و پنهان رسانه ای اسلام و ایران صهیونیسم بین اللملی است پس با ایجاد کانال های ارتباطی علاوه بر کانال ربای در اندیشه مخاطب ربای به روش ارزشی باشیم نه پرو پاگاندی غرب .یعنی بر دل و قلب مخاطبان تاثیر بگذاریم همان کاری که مردان الهی در طول تاریخ رقم زدند.تا با نفوذ در دل مخاطب به تغییر نگرش برسیم فرایندی سخت و پیچیده است که می شود با توجه به نظریه های گونگون اسلام  این فرایند را عملیا تی کرد

 رسانه های اروپای و امریکای تازگی خود را از دست داده اند اری سر انجام علوم ارتباطات منهای دین فرو پاشی ذهنی مخاطبان است .فرار مخاطب .نشانه های ان هم افزایش مسلمانان در اروپا ست رو اوردن به خرید غذا های با برند حلال است رسانه ها اروپای با هیچ ترفند و تاکتیک نمی توانند جلوی فطرت بشری را بگیرند.و مثال عینی تر ساکنان سرزمین های اشغالی از المنار بیشتر تاثیر می پذیرند .دلیل ان  چون دروغی تا به حال از المنار ندیده اند .این است یکی از نظریه های اسلام اخلاص در ارتباط.