سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

گربه های اشرافی

o       این گربه ها بر خلاف دیگر گربه ها روی دیوار راه نمی روند کنار در نمی خوابند سر توی سطل زباله نمی کنند زیر ماشین های  پارک شده چرت نمی زنند  البته  بستگی به ماشینش دارد و   هر گز موش ها را دنبال نمی کنند.بیشتر اوقات در کنار یک گربه ملوس سفید دنب در دنب می اندازند و با چشم های خمار خود، ملوسشان را نگاه می کنند و بقیه ی ماجرا ...البته هنوز گربه های هم هستند که مثال شیر هستند و هنوز نان  پنگول  خود را می خورند و از صبح تا شب به دنبال یه لقمه نون هستند .که البته همیشه هم موفق نیستند بعضی از شب ها  گرسنه سر بر دنب می نهند .به امید فردا ولی چه سود که امروز هم فردای دیروز بود.