سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

حزب الله درجنگآینده شمالاسرائیلرااشغالخواهدکرد

اسرائیل , اشغال ,     نظر
موساد:
حزب الله‌ درجنگ‌آینده شمال‌اسرائیل‌رااشغال‌خواهدکرد
اگر جنگ بین حزب الله و اسراییل آغاز شود، حزب الله منطقه "الجلیل" و شهر "نهاریا" در شمال اسراییل را به طور کامل اشغال خواهد کرد.
سایت اسراییلی "تیک دبکا" وابسته به موساد با اعتراف به توانمندی رزمی حزب الله لبنان، اعلام کرد: اگر جنگ بین حزب الله و اسراییل آغاز شود، حزب الله منطقه "الجلیل" و شهر "نهاریا" در شمال اسراییل را به طور کامل اشغال خواهد کرد.

به گزارش صراط سایت اطلاعاتی تیک دبکای اسراییل افزود: آمریکایی ها بر این باور هستند که پنج هزار نیروی حزب الله اکنون در حال ‌آموزش هستند که به پنج تیپ تقسیم می شوند و هر کدام دارای وظیفه خاصی در جنگ آینده هستند.
بر اساس این ادعا، کار تیپ اول، اشغال کامل شهر نهاریا و یا بخشی از آن است که جمعیت آن 55 هزار إسراییلی است. پیش بینی می شود در این حمله 150 نیروی حزب الله با قایق خود را به ساحل نهاریا برسانند.

این منبع در ادامه ادعای خود افزود: کار تیپ دوم، اشغال شهرک اسراییلی "شلومی" واقع در 300 متری مرز لبنان و اسراییل است که که شش هزار و 500 اسرائیلی در آن ساکن هستند.
"کار تیپ سوم سیطره بر روستاهای عربی در شمال فلسطین اشغالی مانند البعنه، دیر الأسد و مجد الکروم در شمال شهر "کرمئیل" است که هدف از آن ایجاد مانع نظامی بین روستاهای عربی است که موجب شورش در میان فلسطینی های داخل در اسراییل خواهد شد."

"کار تیپ چهارم اشغال شهرک ملیخا راموت و نفتالی و یفتاح در شمال ناقوره است و کار تیپ پنجم راهبردی است. چنانکه "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله تاکید کرد که در صورت وقوع جنگ جدید با اسراییل حزب الله پیروز خواهد شد و چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد.