سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

تکنیکهای اساسی کار روابط عمومی

 

?.ارتباط با رسانه های جمعی (مطبوعات  رادیو وتلویزیون)

?.ارتباط با مردم

?.افکار سنجی و تحلیل نگرشها  و دیدگاههای مردم نسبت به سازمان

?.تحلیل محتوای رسانه های جمعی

?.برگزاری جلسات مشترک و دوستانه با رسانه های جمعی

?.برگزاری سفرهای مطبوعاتی

?.برگزاری تورهای تبلیغاتی

?.انتشار کتاب ،نشریه ،بروشور،جزوه و...

?.ساخت سرود،فیلم مستند،سینمایی،سریال و...