سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

تهران دیگر عاشق ندارد

چند روز پیش خبری در روزنامه ها درج شد مبنی بر اینکه تهران دیگر پروانه ندارد .راستش کمی که فکر کردم فهمیدم که واقعا خیلی وقتی است در تهران پروانه ندیدم .کارشناسان گفتند به علت الودگی هوا تهران دیگر پروانه ندارد.گفتم پس اینطور که پیش می رویم سالی دیگر کارشناسان می گویند تهران دیگر قاصدک ندارد...و تا چند سال دیگر کارشناسان مردم شناسی و محیط زیست می گویند تهران دیگر ادم ندارد. البته قبلش حتما اعلام می کنند تهران دیگر عاشق ندارد .به نظر شما این دروغ راست است؟ .