سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

مثلث قدرت خال مولوی حافظ

خال ,     نظر

استاد خال به و اسطه ی نوع و شیوه درس دادنش .به قول درس خودش شکل وفرمش متفاوت بود ضمن داشتن  پرستیژ استادی کمی تا حدودی متفاوت بود که البته این از خواص اساتید هنر است که اینگونه اند.  یک ترم تمام از حافظ گفت هر هفته هم می گفت :حافظ خوانان امروز کی ها  هستند .خلاصه خال توانست ما را با اقای شیخ عجل اشنا کند کاری که ای کاش معلم کلاس اول می کرد. که نکرد اما نکته ی که می خوام بگم  ای استاد تو که از حافظ  گفتی چرا از مولوی سوال می دهی.... البته این نوشته برای دانشجویان ترم بعد استاد بکار می ایید که علاوه بر حافظ  مثنوی معنوی را هم نگاهی کنند. و اگر کارشان راه نیافتاد استاد هنر را به شاخه ی نبات و شاه چراغ قسم بدهند .شاید راهگشا باشد.استاد مواضع دو پهلو نگیر.