سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

چشمان سبز

                                                                                                                                   
امروز که از خونه زدم بیرون رو بروی در کمی ان ورتر ایستاده بود چشمی تکان دادو مثل دیگر هم جنسانش نگاهی کرد برای لحظه ی چشمم به چشمانش افتاد سبز و خشگل درخشنده تصورش را بکنید سر صبح همچین چشمی به چشمتان بخورد وقتی دیدم اوضاع خوب است منم فرصت را غنیمت شماردم کمی جلوتر رفتم .خدایش خیلی خشگل بود لبانی قرمز و کوچک و با مو های مشکی صاف مثل اینکه اتوی مو کشیده بود خلاصه  دو دل بودم که برم یا که نرم  تو همین گیرودار بودم که دیدم بله طرف قرار داره! گفتم که معمولا این جونورها سر صبح خوابند،بی دلیل نبود سر صبح اینجا  ایستاد.دوستش رسید و گفت میو این گربه خانم گفت میو ،خانم گربه دنبی برایم تکان دادو گفت چی خیال کردی! هر دو رفتند سی خودشون حالشو ببرند .