سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ابراهــــــیم معـــــنوی

انتشار روزنامه تهیه شده از وبلاگها در لندن

 

 
 

انتشار روزنامه جدیدی در لندن آغاز شده که مقالات آن تنها از وبلاگ‌ها گرفته می‌شوند. این نشریه که به‌طور رایگان در چهار ایستگاه زیرزمینی شهر لندن توزیع می‌شود، برای محتوا به وبلاگ‌نویسان پول پرداخت نمی‌کند و بانیان آن قصد دارند بودجه‌اش را از طریق تبلیغات تامین کنند. 

 
 

انتشار روزنامه جدیدی در لندن آغاز شده که مقالات آن تنها از وبلاگ‌ها گرفته می‌شوند.

به گزارش ایسنا، روزنامه Blogpaper دبیری نداشته و محتوای آن با رای وبلاگ‌نویسان انتخاب می‌شوند.

این نشریه که به‌طور رایگان در چهار ایستگاه زیرزمینی شهر لندن توزیع می‌شود، برای محتوا به وبلاگ‌نویسان پول پرداخت نمی‌کند و بانیان آن قصد دارند بودجه‌اش را از طریق تبلیغات تامین کنند.

در وب سایت این نشریه آمده است: هدف ما یکی کردن دو نوع رسانه متفاوت یعنی اینترنت و روزنامه است.