سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

منم مثل شما هستم لطفا کلیک کنید.

منم , شما ,     نظر

پشت هر وبلاگ نویسنده ی نشسته است مثل من و شاید مثل شما، ولی گاهی که به هوای علف تازه ببخشید نوشته تازه به دشت وب ها می روم . نوشته های  حواسم را جمع می کند که شبیه خودمند ،شاید قافیه نداشته باشد ولی جاذبه دارد شاید برای شما هم اتفاق افتاد باشد اری پشت هر وبلاگی نویسنده نشسته است مثل من و شما  که گاهی می اندیشیم که انسان بزرگی پشت این وبلاگ نشسته است و لی وقتی می رویم می بینیم مثل خودمان است(ادامه مطلب...