سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

طلاق اقای قو ی مهاجر

مهاجر , طلاق ,     نظر

امروز در خبر ها خواندم که کارشناسان انگلیسی دومین طلاق قوهای مهاجر را ثبت کردند انان مشاهده کردن که اقای قوی مهاجر امسال که از خارج به انگلیس  مهاجرت کردند. مستر قو برای خود همسر دیگری برگزیده حالا انها از کجا فهمیدن من نمی دانم .ولی حتما زن دوم این مستر قو رسمی است نه شاید موقت است اصلا به من چه حریم خصوصی قوها حتما مهرهی خانم قو هم به اندازه پرهایش بود .ولی گفتم شاید همسر اول قوی مهاجر از این اقای مهاجر شکایت کند.،قو ها هم بی وفا شدند. نمی دانم. این انگلیس چی داره هر کی میره اونجا یا زن دومش ازش شکایت می کنه یا فرار می کنه به مقصد بریتانیا  .