سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

لزوم ارتباط معنوی والدین با کودکان

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: والدین باید بتوانند با کودکان خود ارتباط معنوی و دو سویه برقرار کنند.

به گزارشمرکز خبر حوزه، نشست خانواده روحانیون و برنامه‌ریزی برای تحصیلات فزرندان، از سلسله نشست‌های تربیتی خانواده به همت معاونت فرهنگی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور جمعی از خانواده‌های روحانیون و فضلا در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی ابوترابی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این نشست دینی گفت: علوم دینی چون هدایت و اصلاح جامعه را به عهده دارد از بهترین علوم است.

وی به وظایف والدین در تربیت فرزندان اشاره کرد و گفت: ایجاد ارتباط معنوی با کودکان و نوجوانان از موارد بسیار مهمی است که اگردر زندگی رعایت شود، فرزندان مسیر درستی در زندگی انتخاب خواهند کرد.

در ادامه این نشست آقای مسعود جان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: در عصر جدید چهار انتخاب در زندگی انسان وجود دارد.

وی ادامه داد: فلسفه‌ زندگی، رشته تحصیلی، انتخاب همسر و انتخاب شغل این چهار مورد هستند که با انتخاب درست هر یک از این موارد، زندگی انسان شکل می‌گیرد و فرزندان باید به این نتیجه برسند که بر اساس چه معیارهایی علاقه‌مند هستند زندگی خود را از نظر ارزشی هدایت کنند.

وی یادآور شد: انسان با انتخاب رشته تحصیلی برای آینده مسیرفطری و مطالعاتی خود را مشخص می‌کند، همین انتخاب تحول در زندگی ایجاد خواهد کرد.

جان بزرگی به وظایف والدین در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب در محیط خانه، کم حرف‌زدن و ایجاد علاقه و رقابت از مسایلی است که اگر والدین رعایت کنند موجب پیشرفت فرزندان در مباحث تحصیلی و عقیدتی خواهد‌ شد.منبع رجانیوز