سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

پروژه محاربه سبز تمام شد، دوباره منافق شوید!

سبز , منافقین ,     نظر
دستور جدید موسوی به سبزها:
...موسوی که گویا اینک سایه مجازات اعدام را بالای سر خود احساس کرده افزود : "با داد و ستدهای بی اهمیت و بدون رعایت مراتب قانونی ممکن است عده ای به کام مرگ فرستاده شوند"!... موسوی که پیش از این قاتلان دکتر مسعود علی محمدی را در بیانیه شماره 10 خود "برادرانش" لقب داده بود، نظام اسلامی را به زندانی کردن افراد بی گناه (!) متهم کرد!