سفارش تبلیغ
صبا

ابراهــــــیم معـــــنوی

یک پیش بینی تاریخی دیگر

 

اینجاست که ناتوی فرهنگی در کمین است پس با حفظ ارزش ها به جنگ  ناتوی ارزشی برویم .هدف  ناتوی ارزشی غرب جایگزینی ارزشی است با روش ها ی مبتنی بر فرایند ها همچون جهانی شدن .

  

 

  هنگامی که امام خمینی ره نامه ی مبنی بر به گوش رسیدن صدای خورد شدنه  مبانی کمونیسم  را برای گورباچوف ارسال کرد . طولی نکشید که پیش بینی رهبر ایران به تحقق پیوست .و انها را غرق در بهت کرد

 

و اما این ایام اکنون ولی امر مسلمین وعده دادند که در تحقق ان دیگر شکی نیست زیرا صدای خورد شدند  مبانی پوچ صهیونیسم بین الملل به گوش می رسد و لیبرال دموکراسی غرب هم دیگر نمی تواند برای دولت جعلی کاری کند

 

پر واضع روشن است که خاورمیانه جدید بر خلاف انتظارات امریکا شکل خواهد گرفت که اسلامی بودن ان روشن است زیرا ملت ها منطقه دریافتند که تنها را سعادت خاورمیانه پیروی از تاکتیک جمهوری اسلامی است  که این همان ارزشهای دینی است .اری ابرقدرت مذهبی با تاکتیک مقاومت تا به اکنون فائق امده بر ابر قدرت ها ی سکولار

 

دوران انقلاب های سکولاری رنگی تمام شده و اکنون عصر تولد جمهوری اسلامی هاست و البته این جمهوری اسلامی ها ابتدا در دل ها بوقوع خواهند پیوست ودر رفتار ها بروز پیدا خواهند کرد .شرایط بر خلاف برنامه ریزی های امریکایی شکل گرفته ابرقدرت سرمایه داری دیگر تاب تحمل جدال با ابرقدرت مذهبی را ندارد .تاکتیک رسانه های شبکه سرمایه داری صهیونیستی خیلی زورد  دچار سر در گمی شد ند  و  کم نیستند .

 

 و اما پروژه های گوناگون برای تضعیف ولایت فقیه در ایران نتیجه عکس داد  امروز نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه حوزه گستره ی ولایت مطلقه ی فقیه عمیق تر شد و گروه های مقاومت بر اساس نظریه های ولی امر مسلمین  عمل می کنند

 

 

امریکا و انگلیس تحت هیچ شرایطی نمی توانند از حوزه نفوذ ولایت در منطقه بکاهند .نمی شود با سرمایه داری به جنگ معنویت امد و نمی شود با ازادی به جنگ عدالت احمدی امد .

 

پس زیر بنای همه این داشته ها ارزش ها هستند .تا مادامی که ارزشها و مبانی هستند  باید منتظر پدیده های جدید باشم ارزش ها اگر درست حفظ شوند خود مولد هستند و یک فراگرد ارزشی را پدید می اورند  که در دل انها تولیدات اجتماعی و سیاسی شکل خواهد گرفت.اینجاست که ناتوی فرهنگی در کمین است پس با حفظ ارزش ها به جنگ  ناتوی ارزشی برویم .هدف  ناتوی ارزشی غرب جایگزینی ارزشی است با روش ها ی مبتنی بر فرایند ها همچون جهانی شدن .بکوشیم تا ما ارزشهایمان را جهانی کنیم  که بشریت تشنه ان است .و ارزش های الهی ما مبتنی بر فطرت انسان هاست .